Home

Achtergrond

Grond gezond houden lastig bij bioteelt

Biologische glastelers lijken voor de keus te staan tussen een ruimere teeltwisseling of het intensiever werken aan de opbouw van een vitaal bodemleven.

Op de gisteren gehouden themabijeenkomst Gezonde bodem, Vitaal gewas, gaven meerdere biologische telers aan op de korte termijn te denken aan het frequenter braak laten liggen van grond of aan de toepassing van tussenteelten. Dit om de benodigde weerbaarheid tegen ziekten te vergroten.

Economisch is dit echter ongunstig. Nuttige wisselteelten zijn uiterst beperkt, omdat de vraag naar biologische glasproducten zich hoofdzakelijk toespitst op de belangrijkste vruchtgroentegewassen.

Voor de langere termijn werd dan ook de noodzaak aangegeven om naar effectievere oplossingen te zoeken die de bodem vitaal houden, ook met de teelt van een zeer beperkt aantal gewassen.

Meer over de themabijeenkomst is volgende week vrijdag te lezen in Weekblad Groenten & Fruit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.