Home

Achtergrond

Gratis beheerwijzer voor weidevogelpakketten

De beheerwijzer berekent de voedertechnische en economische gevolgen van het aangaan van één of meerdere zogenaamde weidevogelpakketten (uitgestelde maaidatum, plas-dras, vluchtheuvels). Doel van het rekenprogramma is om snel inzicht te krijgen in de bedrijfsgevolgen van het aangaan van één of meerdere pakketten op een deel van het grasland. Het is gratis te gebruiken vanaf de website van Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit.

Het programma Beheerwijzer geeft naast de vergoeding voor het pakket ook de (negatieve) gevolgen voor de productie en de voeding van het vee in zowel technische gegevens als geldbedragen. Om de eenvoud van het rekenprogramma te behouden, is de invoer beperkt gebleven. Daarom neemt het veel gegevens als standaard op voor een zo reëel mogelijke inschatting. Volgens de aanbieders van het programma hebben die een gering effect op de berekening.

Het rekenprogramma is redelijk zelfinstructief. Met een rekentijd van maar enkele minuten kan de gebruiker snel diverse varianten doorrekenen. Wat verwarrend is, is dat de gebruiker het aantal hectare gewenst beheersgrasland niet rechtstreeks kan opgeven. Dat berekent het programma uit het verschil van de opgegeven hectares beweidbaar grasland, overig grasland en maisland voor en na het aangaan van de beheersovereenkomst. Op beheersgrasland is dus geen beweiding mogelijk, terwijl er wel sprake is van maaien. Maaien na een bepaalde datum is onderdeel van een aantal beheerpakketten. Een melding over een te hoge veebezetting blijkt niet meer te verdwijnen na een nieuwe doorrekening. In dat geval kan het programma beter opnieuw opgestart worden.

Het rekenprogramma is ontworpen door het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group in opdracht van LTO. Het Productschap Zuivel (PZ) en het Interreg IIIb-programma van de Europese Unie financierden dit programma. Aan de uitkomsten van het programma kan de gebruiker geen rechten ontlenen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘weidevogels’

Meer informatie Beheerwijzer van Animal Sciences Group

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.