Home

Achtergrond

Graanhandel blijft turbulent

Het jaar 2007 kan in de boeken als het jaar waarin de graanprijs zich verdubbeld heeft. De reden hiervoor is de alsmaar stijgende vraag in combinatie met een wereldwijde matige tot slechte oogst.
Alles wijst er op dat het hoge prijspeil niet gebaseerd is op een incidentele situatie, maar een duidelijk structureel karakter heeft. Wereldwijd is sprake van een toenemende vraag naar graan. Door de economische groei in een land als China is daar steeds meer - blijvende - vraag naar graan.

Daarnaast blijft de druk van de bio-brandstoffen voelbaar. Weliswaar staat dat door de hoge graanprijzen hier momenteel op een laag pitje maar door de stijgende olieprijzen en milieufactoren zal uiteindelijk toch steeds meer vraag naar biobrandstof ontstaan. In de VS neemt het vervaardigen van ethanol uit mais momenteel al een hoge vlucht.

Een andere reden dat de turbulente markt blijvend zal zijn is het ontbreken van interventievoorraden in Europa. Deze voorraden zijn door Brussel in korte tijd afgebouwd tot nul. De kans dat deze - de marktprijs afvlakkende - voorraden ooit terug komen lijkt zeer klein. De kosten daarvan zijn veel te hoog. De graanmarkt zal overgeleverd zijn aan vraag en aanbod, prijzen zullen veel sterker schommelen dan in het verleden.

Prognose:

de tarweprijs schommelt komende week tussen €250 en €260 per ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.