Home

Achtergrond 323 x bekeken 3 reacties

Glastuinbouw Eemsmond in eindfase

De ontwikkeling van grootschalige glastuinbouw in de gemeente Eemsmond zit in de laatste fase, waarbij een exploitatiebureau in de startblokken staat.

Dat zegt Machiel van Steenis van de provincie Groningen. Aanpassingen van het voorontwerp om een glastuinbouwgebied in Eemsmond te ontwikkelen, zijn doorgevoerd en worden eind november door de gemeenteraad besproken. Na goedkeuring kan het gebied ontwikkeld worden.

"Tuinders tonen interesse voor het gebied", stelt Van Steenis. "Maar wanneer ze niet binnen een half jaar zekerheid hebben of zij zich in het gebied kunnen vestigen, haken ze af. Wij schatten medio 2008 zo ver te zijn dat we tuinders wat te bieden hebben."

Clement Mol

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Vereniging OGG

  De heer Van Steenis vergist zich. In een aantal opzichten.

  In de eerste plaats is het plangebied gewoon van de boeren van de Oostpolder. Het gaat om heel belangrijke akkerbouwgrond, jonge zavel waar ondermeer pootaardappelen en suikerbieten worden geteeld. Het is belachelijk dat er over de hoofden van de eigenaars plannen worden gesmeed voor hùn grond. Grond waar de boeren niet zonder kunnen. In deze tijden van schaalvergroting gaat het om iedere hectare. Schaalverkleining is niet aan de orde.
  Het merkwaardige is dat er steeds meer plannen worden gemaakt voor de grond van deze boeren. . Niet alleen voor glastuinbouw, nee ook voor de broodnodig geachte uitbreiding van de Eemshaven. Het gaat goed met de Eemshaven. Zo goed dat er een tekort aan kadelengte gaat dreigen. De directeur van Groningen Seaports, Harm Post, is hierover al wezen praten op het provinciehuis van Groningen.
  Uitbreiding dus. Maar in welke richting?
  Uitbreiding richting de Waddenzee mag niet, oostwaartse uitbreiding gaat ook de zee in. Uitbreiding in westelijke richting zou ten koste gaan van belangrijke akkerbouwgrond in de Emmapolder. LTO Noord heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen plannen van LNV om diè akkerbouwgrond te bestemmen voor natuurcompensatie. Compensatie voor de natuurwaarden die met de op handen zijnde bouw van o.a. energiecentrales op het Eemshaventerrein verloren zullen gaan. Dus òf die Emmapolder blijft akkerbouwgrond of er komt natuurcompensatie. Geen havenuitbreiding die kant op dus. Nog niet zo lang geleden verbood LNV het plaatsen van windmolens in die polder aan de Waddenkust.
  Hoe dan ook: de uitbreiding van de Eemshaven, die volgens directeur Post tussen nu en tien jaar plaats zal hebben, zal alleen in zuidelijke richting mogelijk zijn. En dat is het terrein waar de glastuinbouw gepland is. Dat is de Oostpolder.
  De gemeenteraad van Eemsmond gaat op 29 november de vierde(!) variant voor dit plan bespreken. Het gebied wordt in plaats van 450 ha. opeens 300 ha bruto, voor 172 ha. netto glas. Vergeleken met de andere gebieden in Noord-Nederland, Berlikum, Emmen en zeker met Agriport blijft er niet veel over.

  De belangstelling van tuinders, waarvan Van Steenis spreekt, gaat misschien om één kleine tuinder waarvoor nog ruimschoots plaats is in het aan de A7 gelegen, nog grotendeels leeg staande gebied bij Hoogezand-Sappemeer. Over de belangstelling wordt altijd heel geheimzinnig gedaan. Vergelijk dat eens met de openheid van bijvoorbeeld Agriport A7. Op grond waarvan de plannen voor de glastuinbouw in de gemeente Eemsmond worden doorgezet, is iedereen intussen een raadsel. Iedereen behalve de raad van Eemsmond en de Staten van Groningen.
  De vereniging OGG vindt glastuinbouw in deze polder, de Oostpolder in Noordoost-Groningen onwenselijk en zal zich er tegen blijven verzetten. OGG heeft het van meet af aan onzin gevonden om goede akkerbouwgrond te bestemmen voor substraatteelt onder glas. De akkerbouwers in het gebied doen grote investeringen om hun bedrijf up to date te houden. En nogmaals, het gaat om schaalvergróting. OGG heeft een groene buffer tussen de industriële bedrijvigheid van de Eemshaven en het dorp Oudeschip altijd essentieel gevonden. OGG zal zich tot het uiterste, dus tot aan de Raad van State, verzetten tegen de komst van glastuinbouw naar de Oostpolder.

  En last but not least: waar het gaat om de strenge eisen op het voorkómen van lichtimmissie op de Waddenzee betreft, de eventuele glastuinders die willen belichten zullen rekening moeten houden met de lichtuitstoot van alles wat zich op het Eemshaventerrein bevindt en nog komt. De glastuinders zullen wat dat aangaat helemaal achteraan moeten sluiten. Dan maar onbelichte teelt, zei Van Steenis in januari 2007.

  Van Steenis heeft dus niets te bieden medio 2008: ten eerste is de grond van de boeren daar, en die zijn echt niet van plan te verkopen, ten tweede is het plangebied nu helemaal niet meer levensvatbaar als modern grootschalig glastuinbouwgebied, ten derde kan van assimilatiebelichting niet of nauwelijks sprake zijn, en ten vierde heeft Groningen Seaports er ook een oogje op. En als dat nog allemaal nog niet genoeg is, een beroepsprocedure duurt zeker een jaar.

 • no-profile-image

  maria

  Beste Glastuinbouwers,

  Als ik u was zou ik geen plannen maken om in het noorden van Groningen te beginnen met grootschalige glastuinbouw. De veiling is dan te ver weg. U dient dan de kassen zo te voorzien dat er geen enkele lichthinder is. Laat de glastuinbouw over aan de inmiddels bestaande regio's welke al beschikken over glastuinbouw zoals het westland.

  En nu ik toch bezig ben zou ik de varkensboeren ook afraden zich hier te vestigen. De infrastructuur is niet geschikt voor de vele logistieke bewegingen die de varkensindustrie met zich meebrengt.

 • no-profile-image

  N.C. van den Hoek

  Zonde van Noord-Groningen. Jammer dat de nog aanwezige pracht van dit gebied op deze en op nog vele andere manieren met voeten wordt getreden. En dit alles in het belang van enkelen en tot last van velen. Er zijn toch wel betere manieren te bedenken voor het scheppen van werk. Manieren waardoor dit geweldige oerhollandse landschap niet ook 's nachts z'n oorspronkelijkheid gaat verliezen. Ruimte voor economie waarbij voorzieningen open kunnen blijven omdat het op het Hogeland goed toeven is. Het soort economie waarbij het welzijn van mens en dier niet nog verder uit het oog wordt verloren.

Of registreer je om te kunnen reageren.