Home

Achtergrond

Gesloten kas ook voor water

De glastuinbouw moet niet alleen toe naar een gesloten kassysteem voor energie, maar ook voor water.

Dit is afgesproken in bestuurlijk overleg tussen rijk, provincies, gemeenten, LTO en de natuur- en milieu-organisaties (de laatsten als waarnemer).

In dit zogenoemde Glami-overleg (glastuinbouw en milieu) is afgesproken dat de gesloten kas voor water(-emissies) er per 2027 moet zijn. Dit zegt Jan Boeve, onafhankelijk regisseur van het mineralenoverleg binnen Glami.

”Het jaar 2027 lijkt nog heel ver weg, maar er moet veel gebeuren voordat iedereen aan de gestelde eisen kan voldoen”, verklaart Boeve.
De glastuinbouw heeft voor de komende jaren de handen evenwel vol om te voldoen aan de huidige mineralenwetgeving. Bedrijven die telen op substraat en werken met recirculatiesystemen hebben al veel te doen, glasbedrijven met grondteelt hebben er helemaal een zware dobber aan.

Het mineralenprobleem dient zich onverwacht groot aan voor de glastuinbouw. Niet alleen omdat de sector dacht dat ze het al lang opgelost had, terwijl de realiteit nu toch anders is.

Of registreer je om te kunnen reageren.