Home

Achtergrond 650 x bekeken

Geen aanhorigheid van de woning

Land kan niet als aanhorig van de woning worden aangemerkt gelet op de grootte en het gebruik van het perceel, welk gebruik ook elders zou kunnen plaatsvinden. Dan kan immers niet gezegd worden dat het land bij de woning behoort, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Ook niet als in het verleden op woning en land één beklemming lag. Dat heeft Gerechtshof van Leeuwarden bepaald.

Een boer kocht in 1997 een boerderij met bijbehorende grond. In 2002 renoveerde hij de bijbehorende schuur. De rente en kosten mocht hij van de inspecteur van de belastingdienst aftrekken. Daarnaast heeft de veehouder nog een stuk land bijgekocht. Het land was toen nog verpacht. De levering van het land en de koopsom vonden plaat in 2001, toen het land vrij opleverbaar was.

Op het land lag vroeger één beklemming. Deze is echter in 1997 opgeheven, voordat de boer het land en de woning kocht. Hij gebruik het nieuw gekochte perceel voor het houden van schapen en koeien. Het land is door middel van een stroomdraad gescheiden van de woning.

Hierbij liet de inspecteur van de belastingdienst aftrek van de bij de hypotheek behorende rente niet toe. Hij is namelijk van mening dat het land niet kan worden aangemerkt als aanhorigheid van de woning. De veehouder is het echter niet mee eens en gaat in beroep. Hij wijst daarbij op de vroeger op beide percelen behorende beklemming en de objectafbakening bij de Wet Onroerende Zaken (WOZ).

Het Gerechtshof volgt de inspecteur in deze zaak. Het land is geen aanhorigheid van de woning omdat het gebruik ook ergens anders kan plaatsvinden en nergens uit blijkt dat het land dienstbaar aan en in gebruik is bij de woning. Het begrip eigen woning en onroerende zaak is ook niet hetzelfde in de WOZ. Als land en woning bij de gemeente als één object zijn aangemeld voor de WOZ, betekent dit volgens het Hof nog niet dat het land als aanhorigheid tot de eigen woning behoort.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.