Home

Achtergrond

Erfpacht voor akkerbouwer en varkenshouder samen

Een nieuwe vorm van erfpacht helpt akkerbouwers aan betaalbare grond en varkenshouders aan mestafzet en veevoer. Beleggingsmaatschappij Fagoed ontwikkelt deze erfpachtsvorm om haar areaal aan erfpachtgrond van nu 5.500 hectare te kunnen verdubbelen.

Akkerbouwers hebben na verschillende jaren van slechte financiële opbrengsten weinig geld voor de gewenste uitbreiding van grondoppervlak om efficiënter te kunnen produceren. Anderzijds zijn varkenshouders op zoek naar een stabiele mestafzet en dito levering van corncobmix (CCM) of eventueel een ander veevoeder.

Erfpacht is een vorm van financiering voor grond die agrariërs tientallen jaren zekerheid biedt om hierover te beschikken en beleggers een stabiele belegging geeft. Boeren verkopen hun grond dan aan een vastgoedbelegger voor bijvoorbeeld 70 procent van de vrije waarde en pachten de grond terug tegen een jaarlijks te betalen canon, geïndexeerd met de tijd. Veelal hebben ze ook het recht om in bepaalde jaren de grond terug te kopen voor een geïndexeerde prijs.

Fagoed zag haar areaal erfpachtland teruglopen door de combinatie dalende grondprijs en rente. Twintig jaar geleden richtten de landbouworganisaties KNLC en KNBTB (voorlopers van de LTO’s) samen met enkele institutionele beleggers het beleggingsfonds Fagoed op om agrariërs erfpacht te kunnen bieden. Doch het product erfpacht lijkt steeds minder aan te sluiten bij de hedendaagse behoeften. Om te kunnen groeien naar een dubbel zo groot pachtareaal zoekt Fagoed nu nieuwe vormen van verpachting.

In de nieuwe vorm van erfpacht betaalt de beleggingsmaatschappij 70 procent van de grond, terwijl een veehouder de erfpachter wordt voor 30 procent van de grondprijs. Een akkerbouwer gaat de grond gebruiken (bijvoorbeeld in onderpacht) en moet dan een bepaalde hoeveelheid mest afnemen en een bepaalde hoeveelheid veevoer leveren.

Momenteel werkt Fagoed nog aan de details van de eventuele contracten. Het is ook de bedoeling dat de betrokken agrariërs het contract aan hun eigen behoeften kunnen aanpassen. Fagoed zegt al gegadigden te hebben voor de nieuwe erfpachtvorm. Ook kunnen er varianten komen met andere combinaties van belanghebbenden bij bepaalde grond, bijvoorbeeld tussen een agrariër en een waterschap die het recht wil hebben om het land tijdelijk onder water te zetten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘erfpacht’

Meer informatie Website van Fagoed (nieuwe erfpachtvorm nog niet op internet)

Meer informatie Website van LTO Noord (nieuwe erfpachtvorm nog niet op internet)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.