Home

Achtergrond

Eisen voor geïntegreerde gewasbescherming

In het GlobalGap-certificaat worden volgend jaar eisen opgenomen voor de geïntegreerde gewasbescherming.

Akkerbouwers die meedoen aan het voedselveiligheidsysteem van de supermarkten moeten aantonen dat ze verantwoord omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

GlobalGap wordt volgend jaar de nieuwe naam van EurepGap, het voedselveiligheidssysteem van de Europese supermarkten. Alle onbewerkte aardappelen, groente en fruit (AGF) vallen al onder EurepGap. Zo’n 12 procent van de akkerbouwers zijn gecertificeerd, vooral leveranciers van tafelaardappelen, uien of peen.

De eis voor Integrated Pest Management (geïntegreerde gewasbescherming) kan een akkerbouwer invullen door in zijn bouwplan, rassenkeuze of teeltmaatregelen het optreden van ziekten of plagen tegen te gaan.

"Een teeltmaatregel kan zijn het inzaaien van een groenbemester of het toepassen van mechanische onkruidbestrijding", zei Christien Roose namens certificeringsinstelling NAK Agro dinsdag in St. Annaparochie. "Ook kunnen telers meedoen aan een informatiesysteem dat waarschuwt wanneer een ziekte de kop opsteekt. Het toepassen van een Lage Dosering Systeem past hier ook in."

Nieuw is ook dat akkerbouwers meer informatie moeten vastleggen over hun medewerkers, het verwijderen van afval van hun bedrijf en het zaaien of planten.

De EurepGap-eisen gelden nu alleen voor onbewerkte verse producten (aardappelen, groente en fruit). De supermarkten willen dit uitbreiden naar bewerkte producten, zegt Marc Jansen, hoofd Consument en Kwaliteit van het CBL, de organisatie van supermarkten.

"Eind 2009 moeten producenten van vers vlees en kweekvis voldoen aan GlobalGap. Daarna volgt een doorstart naar zuivel, graan en de aardappelverwerkende industrie. Op welke termijn is nog niet duidelijk."

Of registreer je om te kunnen reageren.