Home

Achtergrond

Duidelijkheid btw-gevolgen (tijdelijke) overdracht melkquota

Een eventuele btw-heffing hing al enige tijd als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de (ver)kopers en (ver)leasers van melkquotum Het OB. Besluit Landbouw van 15 juni 2006 bevat een goedkeuring over de lease en verkoop van melkquota en of hierbij wel of geen omzetbelasting verschuldigd is. Het besluit was echter onduidelijk over hoever de goedkeuring zich uitstrekte. Aan deze onduidelijkheid is nu een einde gekomen. Het ministerie van Financiën beantwoordde vragen van de VLB over deze goedkeuring. Het antwoord zal niet alle (ver)kopers en (ver)leasers vreugdevol stemmen.

De VLB heeft twee vragen gesteld. De eerste is: is de jaarlijkse vergoeding voor de tijdelijke overdracht/lease van melkquotum gedurende een reeks van jaren belast met omzetbelasting als de overeenkomst is afgesloten na 15 juni 2006? Het antwoord is: ja, er is btw verschuldigd. De goedkeuring van het besluit is niet van toepassing. Dit is voor sommige (ver)leasers een pijnlijk standpunt. Immers veel contracten worden van jaar tot jaar opnieuw (over)gesloten. In de praktijk ging men er in die situatie vaak vanuit dat er géén sprake was van btw-verschuldigdheid. Het is nu de vraag hoe dit ontstane probleem op te lossen. Op de diverse agrarische accountantskantoren wordt hierop driftig gestudeerd.

De tweede vraag is: hoe ruim is de goedkeuring voor de verkoop van melkquotum?Het antwoord luidt: de goedkeuring is in de meeste situaties van toepassing. Geen omzetbelasting in de meeste gevallen dus bij verkoop. In enkele situaties is er echter wel btw verschuldigd. In de gevallen dat de ondernemer voor andere activiteiten dan de quotumtransactie al btw-plichtig is, geldt de vrijstelling niet. In de brief van het ministerie gaf het enkele voorbeelden.

Al met al geeft het antwoord van het ministerie van Financiën duidelijkheid over het wel of niet verschuldigd zijn van btw bij verkoop of lease van melkquotum. Dit is een goede zaak. Ondernemers weten nu waar ze aan toe zijn. Voor degenen die nu al (lopende) leaseovereenkomsten hebben afgesloten, is het zaak deze contracten tegen het licht te houden om ze te beoordelen op de fiscale btw-gevolgen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook BTW en quota, uitkijken geblazen!

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘melkquotum’ en ‘omzetbelasting’

Meer informatie Besluit Landbouw, 15 juni 2006, CPP2005/3096M, OB 1968 27, Staatscourant 120

Meer informatie: de brief van het ministerie is (nog) niet voor publicatie beschikbaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.