Home

Achtergrond

Directeur-grootaandeelhouder niet altijd ondernemer voor btw

Het Europese Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 een baanbrekend arrest gewezen over de positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in de btw. Een DGA die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst met zijn bv, in naam en voor rekening van die bv alle werkzaamheden van die bv verricht, is géén ondernemer voor de btw. Dit arrest heeft grote consequenties voor de praktijk. Er zijn onder meer gevolgen voor het recht op aftrek van voorbelasting en voor de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het Europese Hof van Justitie (hierna: EG-Hof) heeft op verzoek van Hof Amsterdam recent arrest gewezen in de zaak J.A. van der Steen. Het gerechtshof van Amsterdam twijfelde of Van der Steen, die de enige directeur, enige aandeelhouder en enige werknemer van zijn bv was, als belastingplichtige kon worden aangemerkt voor de btw. Het Amsterdamse hof verzocht het EG-Hof daarom uitleg te geven over het begrip ‘economische activiteiten’ waar het gaat om werkzaamheden van een DGA binnen het kader van het beheer en de vertegenwoordiging van zijn bv.

Op grond van de huidige stand van de Nederlandse jurisprudentie en regelgeving wordt een DGA al snel als ondernemer aangemerkt. De DGA die meer dan 50 procent van de aandelen van de bv rechtstreeks bezit en bovendien werkzaamheden tegen vergoeding jegens die bv verricht, is ondernemer voor de btw. De vergoeding, zoals het loon, is dan in beginsel belast met btw. In de praktijk zijn om dit te voorkomen fiscale eenheden gevormd tussen DGA’s en hun bv’s.

Met het arrest van het Europese Hof van Justitie is een DGA minder snel als ondernemer aan te merken. Een DGA die ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst met zijn bv, in naam en voor rekening ervan alle werkzaamheden van die bv verricht, is géén ondernemer voor de btw. De beloning, zoals het loon, die de DGA voor deze activiteiten ontvangt, is dus niet belast met btw.

Het Europese Hof van Justitie schudt de Nederlandse btw-praktijk weer eens flink op. Na de baanbrekende arresten over onder meer de vermogensetikettering en vooraftrek van gemengd gebruikte goederen is dit weer een arrest dat grote consequenties heeft voor de praktijk. Te denken valt aan de gevolgen voor het recht op aftrek van voorbelasting en voor de hoofdelijke aansprakelijkheid. Veel DGA’s die momenteel btw afdragen over hun beloning van de bv, dienen hiermee te stoppen. Naar verwachting maakt het ministerie van Financiën op korte termijn duidelijk hoe deze overgang in de praktijk moet gebeuren.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘DGA’

Meer informatie Lijst met Europese jurisprudentie
De uitspraak van 18-10-2007, nr. C-355/06, is hier nog niet gepubliceerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.