Home

Achtergrond 222 x bekeken

Cross compliancesysteem is goed maar kan beter

Het huidige systeem van cross compliance is in wezen goed. Dat vindt Jan Mulder, VVD-europarlementariër en cross compliance-rapporteur.

Maar het systeem moet en kan een stuk eenvoudiger. Zo zouden bijvoorbeeld het aantal controleorganen beperkt moeten worden.

Nederlandse boeren weten nu wat cross compliance betekent. Dit is een gevolg van de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in 2003. Sindsdien krijgen ze niet langer inkomenssteun via prijsondersteuning, maar via directe inkomenstoeslagen. Dit soort toeslagen krijgen ze alleen als ze aan strikte randvoorwaarden voldoen.

Ondanks vele problemen die zich tot nog toe bij de uitvoering en handhaving van deze verordening voorgedaan hebben, vind ik dat het systeem in grondbeginsel goed is. Uiteraard moet wel doorgewerkt worden aan structurele verbeteringen.

Landen die landbouwproducten naar de EU exporteren zijn totaal niet gehouden aan onze standaarden op gebied van dierenwelzijn en milieu. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Daarom is het rechtvaardig dat boeren gecompenseerd worden. Zij moeten dan wel met het cross compliancesysteem aantonen dat de publieke steun die zij ontvangen gerechtvaardigd is. Een beloning voor de publieke diensten die zij leveren.

Huidige methoden voor controle op naleving zijn onnodig gecompliceerd. De Europese Commissie weet dat inmiddels ook en heeft enkele vereenvoudigingen voorgesteld. Het Europees Parlement vindt dat de voorgestelde aanpassingen nog niet voldoende zijn en zal daarom komen met voorstellen voor aanvullende vereenvoudigingen. Als rapporteur op dit onderwerp heb ik inmiddels een voorzet gegeven.

Ten eerste stel ik voor dat boeren niet langer dubbel gestraft worden voor eenzelfde overtreding. Lidstaten moeten verder ruimere mogelijkheden krijgen om controles vooraf aan te kondigen. Controles moeten op één dag plaatsvinden en het aantal controleorganen en mensen dat daarbij betrokken is moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Verder moet voortdurend gewerkt worden aan het verder vereenvoudigen van de controles, onder meer door het ontwikkelen van indicatoren en gebruik te maken van ICT en controles die al uitgevoerd worden als onderdeel van private certificeringsschema’s of nationale wetgeving.

Tot slot heb ik ook de mogelijkheid voorgesteld van het vereenvoudigen en verbeteren van Europese richtlijnen en verordeningen die onder het cross compliancesysteem vallen. Daarbij gaat het mij met name om de nitraatrichtlijn, wat naar mijn mening een beroerd stuk wetgeving is dat overbodig wordt na de implementatie van de grondwaterrichtlijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.