Home

Achtergrond

Clavibacter verscherpt hygiëneprotocol Tomaat

Door de toenemende problemen met Clavibacter in het huidige teeltseizoen, is het hygieneprotocol aangepast.

De voornaamste aanpassingen in de nieuwe handleiding zijn:

Tijdens teeltwisseling
• Hygiëne bij toepassing van sleepdoek om plantmateriaal te verwijderen. Nieuwe of ontsmette sleepdoeken per teler gebruiken. Alles op bedrijf zeer grondig ontsmetten na slepen.
• Ontsmetten van leidingen en druppelaars. Ook buitenkant van druppelaars goed ontsmetten.
• Effectieve werking ontsmettingsmiddel.
o Zonder een voorafgaande reiniging is ontsmetten zinloos.
o Voor een goede werking van een ontsmettingsmiddel is een minimumtemperatuur van 15°C vereist.

Plantenkweker
• Er zeker van zijn dat plantenkweker hygiënisch werkt tijdens enten en dat deze er alles aan doet om tijdens enten en andere gewashandelingen ziektes te voorkomen. Maak hier afspraken over en neem deze op in de leverings- en/of acceptatievoorwaarden.

Tijdens teelt
• Telers moeten alert zijn op kapotte ruiten (direct repareren) en het voorkomen van lekkende dakgoten.
• Geen mobiele telefoons aannemen in kas.
• Beperk gewasbeschadiging.
• Mesjes zeer frequent ontsmetten; verspreiding via mesjes is belangrijke oorzaak van verspreiding.
• Met name in paden waar eerder besmetting is geconstateerd ook tussentijds mesjes ontsmetten.
• Te hoge luchtvochtigheid en temperatuur stimuleren aantasting. Let hier op bij eventuele besmetting.
• Voer een strikt deurbeleid.

Het hygiëneprotocol biedt telers handvatten om maatregelen te nemen. Het protocol moet Verticillium, pepinomozaiekvirus en Clavibacter het volgend seizoen voorkomen. Het protocol is ook te gebruiken voor andere vruchtgroentengewassen. In het protocol staan maatregelen die een teler het beste kan nemen tijdens de teeltwisseling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.