Home

Achtergrond 159 x bekeken

CBB verklaart PT-verordeningen onverbindend

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft zes verordeningen van het Productschap Tuinbouw voor de vakheffing bloemkwekerijproducten onverbindend verklaard.

Dit heeft het College bekendgemaakt. Als reden wordt genoemd dat de verordeningen niet op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn goedgekeurd. Dit brengt met zich mee dat het Productschap over de jaren waarop deze verordeningen betrekking hebben, deze heffing niet kan opleggen.

Het College heeft in zijn uitspraak van 5 oktober 2007 dan ook tevens het bezwaar van een onderneming tegen zes op over deze jaren opgelegde vakheffingen gegrond verklaard en de besluiten waarbij deze heffingen zijn opgelegd herroepen.

Op basis van door deze ministers verstrekte informatie heeft het College vastgesteld dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in ieder geval geen expliciete goedkeuring heeft verleend aan deze zes verordeningen van het Productschap Tuinbouw en evenmin tijdig en voldoende expliciet heeft aangegeven zich niet bij deze verordeningen betrokken te voelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.