Home

Achtergrond

CBB spreekt kalverhouder vrij van verdenking

Kalverhouder Gert Kruijer in Westerlee is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven vrijgesproken van de verdenking dat hij eind 2005 carbuterol zou hebben gebruikt bij zijn vleeskalveren.

Eind 2005 werd het bedrijf van Kruijer onder toezicht gesteld nadat de VWA bij monstername in de slachterij van Friesland vlees (voorheen Brada) in één van de kalveren van Kruijer de groeibevorderaar carbuterol had gevonden. Kruijer heeft altijd ontkend dat hij groeibevorderende middelen heeft gebruikt en ook bij latere onderzoeken werd nooit iets gevonden van groeibevorderende middelen in zijn dieren.

Kruijer heeft de verdenking vanaf het begin aangevochten. Tijdens de procedure bleek dat niet uit te sluiten valt dat er tijdens de bemonstering fouten zijn gemaakt waardoor Kruijer ten onrechte werd verdacht. De kalveren van zijn bedrijf werden niet in een groep geslacht. Bij het verpakken en identificeren van de monsters viel niet uit te sluiten dat er verwisselingen hebben plaatsgevonden.

Ook bleek het niet goed mogelijk een contra-expertise uit te vonden. Dat kon alleen op basis van het zelfde urinemonster.

Kruijer wil nu in een volgende procedure de slachtpremies die waren teruggevorderd opeisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.