Home

Achtergrond 257 x bekeken

Belemmeringen en oplossingen wet- en regelgeving bij verbreding

Er is een brochure samengesteld die inzoomt op de belemmeringen in (gemeentelijke) wet- en regelgeving waar multifunctionele ondernemers tegenaan lopen en de manier waarop hiervoor oplossingen gevonden zijn.

De brochure is samengesteld door Animal Science Group (onderdeel van Wageningen UR) en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Zij hebben dat in opdracht van het ministerie van Landbouw gedaan.

Steeds meer boeren verbreden hun landbouwactiviteiten. Ze willen deze activiteiten professionaliseren en soms de landbouwactiviteiten zelfs helemaal stopzetten. Hierbij lopen de agrariërs en de gemeenten vaak aan tegen de grenzen van de traditionele bestemmingsplannen.

Om in te spelen op de veranderingen is het voor de gemeenten van belang dat ze nieuw beleid ontwikkelen. Hierbij moet een balans gevonden worden tussen het bieden van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het sturen van ontwikkelingen voor het behoud van maatschappelijke waarden zoals de ruimtelijke kwaliteit.

In de folder zijn 10 belangrijke knelpunten weergegeven. Daarnaast zijn 10 succesvolle voorbeelden opgenomen waarin een beeld wordt gegeven hoe specifieke gemeenten en provincies omgaan met knellende regelgeving voor verbrede landbouw.

Meer informatie De brochure Ruimte in regels

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.