Home

Achtergrond 454 x bekeken

Bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet aangepast

De bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet biedt bedrijfsopvolgers verschillende fiscale voordelen, maar in de praktijk bleek het lastig om aan de voorwaarden te voldoen. Daarom versoepelt en verduidelijkt het ministerie van Financiën deze voorwaarden. Het ministerie gaat in dit besluit van 10 oktober 2007 met name in op situaties met een holding en een dochtervennootschap, die dan de eigenlijke onderneming bevat. Het besluit brengt ook aanpassingen voor de agrarische sector. In vervolgartikelen zal Agrocount.nl nader ingaan op enkele situaties.

Om in aanmerking te komen voor de fiscaal aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Zo moet de houdstermaatschappij het beleid (mede) bepalen in de deelneming. Dit wordt de ‘beleidseis’ genoemd. De invulling hiervan riep vragen en onzekerheid op. Nu voldoet een bedrijf aan de beleidseis als de houdstermaatschappij minimaal 50 % bezit van de deelneming of het bestuur (mede) voert over de onderneming.

Ook keurde de staatssecretaris goed dat de regeling van toepassing is als een middellijk (indirect) belang van 5 % in de deelneming overgaat. In het besluit worden verschillende aanpassingen met voorbeelden gegeven over situaties waarin de bedrijfsopvolger nu wel in aanmerking komt. Verder keurt het besluit ook de Discounted Cash Flow-methode als rekenmethode goed om ondernemingen te waarderen.

Ook besteedt het besluit aandacht aan de agrarische sector. Zo is onder andere afgesproken om te rekenen met Kwin-gegevens (praktijkboek KWantitatieve INformatie veehouderij of die voor akkerbouw). Ook wordt gerekend met werkelijke geldstromen in plaats van die uit de fiscale winstberekening. Verder krijgen productiemiddelen die door overheidsingrijpen binnen 15 jaar verdwijnen zonder vergoeding (zoals melkquota en varkensrechten) een waarde van nihil.

Het besluit van 10 oktober 2007 over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet van 1956 heeft nr. CPP2007/383M en komt in Staatscourant 202. Het vervangt tevens de besluiten van 16 maart 2004, nr. CPP2003/1717M en van 15 november 2006, nr. CPP2006/1894M.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bedrijfsopvolging’

Lees ook Studiemiddag van Agrocount.nl ‘Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’

Meer informatie Ministerie van Financien over de versoepeling bedrijfsopvolgingsregeling

Meer informatie Besluit 10-10-2007, nr. CPP07-383, Successiewet 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.