Home

Achtergrond 6 reacties

Ander vonnis toeslagrechten zit er niet in

Het ligt voor de hand dat hoger beroep wordt ingesteld tegen de uitspraak over toeslagrechten, aldus Willem Bruil, directeur van het Instituut Agrarisch Recht, Wageningen. Hij ziet echter niet gebeuren dat het Hof in Arnhem met een ander oordeel komt dan de rechtbank in Zwolle.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  weldenkend mens

  De verpachter heeft natuurlijk ook recht op de helft van het inkomen dat de laatste jaren op de pachtgrond is verdiend

 • no-profile-image

  de vliegher

  Het is de grootsten onzin wat de rechter in zwolle beweerd met de toeslag rechten
  die zijn niet pacht gebonden die kun je op alle gronden gebruiken
  de refentie op bouw kon op ale gronden en op wisselgronden .
  Wat zou er dan gebeuren met een jaars pacht?

 • no-profile-image

  pachter

  De verpachter zal nu ook het aangekochte melkquotum voor de toen aangekochte prijs voor de helft betalen.

 • no-profile-image

  gijs

  als mijn pachtgrond word verkocht door de verpachter naar een vijlige verpachter wil ik nu ook de helft van de waarde van de grond krijgen lijkt mij onderhand wel logisch

 • no-profile-image

  ton

  Ter correctie van de vorige mail; voor de waardestijging van de grond tijdens de pachtperiode zijn door pachter en verpachter GEEN gerichte inspanningen verricht.

 • no-profile-image

  ton

  De redenering van mr. Bruil kan ik tot zekere hoogte volgen v.w.b. de oordeelsvorming van de rechter op basis van de vergelijking met melk en bietenquotum . Echter, naar ik me meen te herinneren heeft de verkrijger van de toeslagrechten expliciet moeten verzoeken om uitbetaling van het recht, wat bij melk en suiker niet het geval was.
  De essentie van de uitspraak zit hem naar mijn mening in het feit dat er waardevermeerdering van grond heeft plaatsgevonden zonder dat pachter en verpachter gericht inspanningen hebben gedaan voor verkrijging van dat recht. Het lijkt me daarom voor de hand liggend dat bij beeïndiging van de pacht naar álle waardervermeerdering gekeken wordt, waarbij dan ook de waardeaangroei ten tijde van de pachtperiode meegenomen wordt.
  Het lijkt me de moeite waard dat hierover door LTO een proefproces wordt aangespannen aangezien voor de waardestijging van de grond ook door pachter en verpachter gerichte inspanningen zijn verricht.
  Me dunkt dat een rechter gelet op de motivatie van de uitspraak in de casus van de toeslagrechten niet anders kan beslissen dat dan ook de waardeaangroei van de grond gedeeld dient te worden.
  Óf men herziet de uitspraak in hoger beroep wat dan inderdaad zoals mr. Bruil reeds aangeeft ook consequenties heeft voor de melk- en bietenquota.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.