Home

Achtergrond 1 reactie

Afwachten

Het gaat er uiteindelijk om wat je realiseert, zegt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een interview in deze krant.

Dat is een waarheid als een koe, maar biedt de agrarische sector weinig houvast voor waar zij de komende jaren op kan rekenen. Ook na een inwerkperiode van meer dan honderd dagen en de presentatie van haar eerste begroting blijft in nevelen gehuld welke kant zij met de sector op wil. Termen als 'verduurzaming' en 'vermaatschappelijking' zijn vaag en voor meerdere uitleg vatbaar. Dat is handig voor een bewindspersoon die nadrukkelijk moet laveren tussen belangen die op gespannen voet met elkaar staan. Maar die belanghebbenden hebben zo langzamerhand wel het recht op meer duidelijkheid.

Verburg neemt tot nu toe een afwachtende houding aan. Ze heeft een enkele keer haar tanden laten zien, bijvoorbeeld bij de diertransporten, maar dat leek vooral bedoeld om de Partij voor de Dieren de wind uit de zeilen te nemen. Bovendien moest ze onder druk van de Kamer vrijwel meteen gas terugnemen.

De minister maakt tot nu toe een wat onzekere, kwetsbare indruk. Anderzijds is haar ambitie om voedsel en de productie daarvan in het hart van de samenleving te plaatsen niet gering. Als ze daarin slaagt, met tegelijk een blijvende, zo niet grotere waardering van de bevolking voor de agrarische sector, heeft ze het goed gedaan.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

 • no-profile-image

  Riky Schut-Hakvoort

  Voedsel hoort in het hart van de samenleving.(artikel AGD 6 oktober 2007)
  De uitspraak van Minister Verburg als:
  "De sector bevindt zich nu aan de rand van de samenleving. Als het aan mij ligt komt ze meer middenin de samenleving te staan", is me uit het hart gegrepen.
  Maar dan moeten we wel de belangen van de gehele sector meenemen. De grote en kleine en middelgrote bedrijven hebben allemaal recht op een rechtvaardig landbouwbeleid met een fatsoenlijk bedrijfs-en gezinsinkomen, zodat boeren en tuindersbedrijven op menselijke maat hun inkomen kunnen behouden. Daarbij hoort vooral en op de eerste plaats het agendapunt als megastallen en overproductie van vlees, lage prijzen en concurrentievervalsing bij. Het is een landelijk item, nu op 60 plaatsen in Nederland megastallen zijn aangevraagd. Het is te gemakkelijk voor de Minister dit naar de regio,gemeente en provincie te schuiven (over zuivere discussie gesproken).
  Bovendien ligt er bij de Minister en politiek nu het projectvoorstel: Boeren met toekomst van Milieudefensie. Hiermee gaat de komende periode een fundamentele discussie van start over de toekomst van de intensieve veehouderij.
  Het zou de Minister sieren als ze de aanvragen voor megastallen voorlopig door een interimwetje of andere beslissing even op de plank zou leggen, en met de gemeenten en provincies overleg zou hebben over hoe het verder moet. De invulling van de landbouw ontwikkelings gebieden zijn bedoeld voor verplaatsing voor de EHS en ontlasting woonkernen. Met de komst van de megastallen hebben de gezinsbedrijven die verplaatst moeten worden, het nakijken. Alle aandacht gaat naar de megastallen. En dan komt de overheid ook nog tussendoor met de afschaffing van de compartimenten inzake verplaatsing en verhandeling van dierrechten. Dit is dan weer een landelijk besluit die de gemeenten en provincies opnieuw met de gevolgen opzadelt.
  Minister Verburg doet het goed door de landbouwsector centraal te stellen in de samenleving. Maar daarbij hoort ook dat de samenleving vanaf de basis gehoord wil worden, zowel de boeren en de burgers!
  Riky Schut-Hakvoort
  boerin
  Horsterdijk 83
  5973 PM Lottum

Of registreer je om te kunnen reageren.