Home

Achtergrond

'Afvalhopen worden te vaak vergeten'

De belangrijkste oorzaak van de aardappelziekte phytophthora is aardappelopslag, dus antwoord A.
Het is namelijk zo dat er afvalhopen zijn van de aardappeloogst waar aardappelen inzitten die besmet zijn met de phytophthora-schimmel. Deze hopen worden vaak niet meegenomen in de ziektebestrijding zoals deze in de percelen plaatsvindt. Dit leidt er vaak toe dat een besmetting optreedt. Vervolgens kan deze besmetting eenvoudig overwaaien naar een nabijgelegen perceel. Kortom, geen zieke knollen poten en voorkomen dat op aardappelhopen aardappelopslag tot ontwikkeling komt, voorkomt het ontstaan van een epidemie.

Hierna volgt mijn motivatie waarom ik niet voor de overige antwoorden kies.
B is fout, omdat de biologische boeren er op hun manier erg veel aan doen om phytophthora voor te blijven. Dit door gebruik van resistentere rassen en voortijdig doodmaken als de schimmel optreedt.

C is fout, want de NAK (keuringsinstantie van het ministerie van LNV) controleert op latent knolziek. Het is zo dat 1 knol op 100 kg pootgoed besmet mag zijn. In mijn visie keurt de NAK hiermee zeer secuur en is het daarmee niet de ergste vorm van besmetting.

D is fout omdat een besmetting niet kan optreden als er geen oösporen aanwezig zijn. In feite zijn oösporen de ziekte makers.

Of registreer je om te kunnen reageren.