Home

Achtergrond

Adviesorgaan tegen uitheemse planten en dieren

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit richt een adviesorgaan op tegen plagen door uitheemse planten en dieren in Nederland.

Dat heeft zij vandaag bekendgemaakt. Door het toenemende globale transport verspreiden steeds meer planten, dieren en micro-organismen zich over de wereld. Een deel daarvan weet zich explosief te vermenigvuldigen en vormt een plaag met soms ernstige bedreigingen voor inheemse soorten, de volksgezondheid of de economie.

Het Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) moet vanaf begin 2009 volledig draaien. In het orgaan komen onafhankelijke deskundigen en bestuurders uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders.

Het orgaan gaat alleen over uitheemse soorten adviseren die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken en die zich explosief voortplanten. Dieren, planten en micro-organismen die Nederland zelfstandig binnenkomen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, vallen niet onder het aandachtsgebied.

Van deze soorten is namelijk minder schade te verwachten dan van soorten die door direct menselijk handelen in Nederland geïntroduceerd worden. Bovendien is het praktisch onuitvoerbaar om deze organismen tegen te houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.