Home

Achtergrond

Wijn stemt in met overgangsregeling

De subsidie op groene stroom blijft gedeeltelijk gehandhaafd. Dat schrijft Minister Wijn voor Economische Zakende in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman trekt hier 340 miljoen euro extra voor uit.

Enkele weken geleden maakte Wijn nog plotseling een einde aan de MEP. Hij stelde dat subsidies niet langer nodig zijn, omdat de doelstelling om in 2010 negen procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te financieren. Een kamermeerderheid eiste echter een overgangsregeling omdat ze vond dat de overheid niet van de ene op de andere dag een einde aan de regeling kon maken.

De minister stelt nu 70 miljoen euro beschikbaar om ondernemers schadeloos te stellen die kosten hebben gemaakt om subsidie aan te vragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten voor vergunningen. Daarnaast trekt hij voor de komende tien jaar 270 miljoen euro uit voor een specifieke regeling voor (co)vergistingsinstallaties bij agrarische bedrijven. Het budget is toegankelijk op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ tot het totaalbedrag is bereikt.

De overgangsregeling is zodanig vormgegeven dat daarmee de voorgenomen bouw van nieuwe, kleinschalige co-vergistingsinstallaties, die thans niet meer in aanmerking kunnen komen voor MEP-subsidie, doorgang kan vinden. Er is in deze regeling geen sprake meer van een open einde karkater, in tegenstelling tot de MEP.

Een volledige voortzetting van de subsidies weigert Wijn dus. Dat zou jaarlijks 200 miljoen euro extra kosten. De subsidie werd in 2003 in het leven geroepen als stimulans om groene stroom te leveren. De opwekking hiervan is duurder dan die van gewone stroom.

Lees ook Wijn wil nu wel over overgangsregeling MEP praten
Meer informatie Brief van minister Wijn aan Tweede Kamer
Meer informatie Studiemiddag Molens, mest en fiscus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.