Home

Achtergrond

Voortaan vallen meer varkens- en pluimveebedrijven onder mer-plicht

De begrippen 'wijzigen en uitbreiden' van een installatie zijn aan het Besluit milieu-effectrapportage (mer) toegevoegd. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de varkens- en pluimveehouderij, aangezien hierdoor niet meer alleen het oprichten van een nieuwe stal mer-(beoordelings)plichtig is maar ook het opnieuw in gebruik nemen van stallen (uitbreiden) en het veranderen van bestaande stallen of stalsystemen (wijzigen).

Tevens moet het omschakelen van een traditioneel stalsysteem naar een emissie-arm stalsysteem worden gezien als ''wijzigen'. Binnen het Ministerie van VROM loopt op dit punt nog een discussie, aangezien het vreemd is dat voor een wijziging met gunstige gevolgen voor het milieu een mer-rapportage verplicht wordt.

Een milieueffectrapportage levert namelijk de informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. De rapportage vermeldt de milieugevolgen van een plan of project en de mogelijke (milieuvriendelijker) alternatieven.

Een andere belangrijke wijziging is dat het Besluit voortaan ook van toepassing is op onder meer streekplannen en (wijziging van) bestemmingsplannen. Deze plan-mer heet ook wel SMB (Strategische Milieu Beoordeling).

De wijziging van het Besluit mer treedt volgens van Geel per 29 september 2006 in werking, echter het (versneld) indienen van milieuvergunningsaanvragen biedt geen oplossing om onder de mer-(beoordelings)plicht uit te komen. Deze wijzigingen zijn namelijk gevolg van het implementeren van de Europese mer-richtlijn. Deze moest eigenlijk op 25 juni 2005 al zijn omgezet in nationale wetgeving, met een rechtstreekse werking van de Richtlijn als gevolg.

Dit betekent dat de bovengenoemde wijzigingen wettelijk gezien al van toepassing zijn op alle milieuvergunningen die na 25 juni 2005 zijn aangevraagd. In de praktijk hebben gemeenten echter tot op heden deze rechtstreekse werking niet toegepast.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.