Home

Achtergrond

Voorlopig geen cofinanciering bedrijfstoeslagen

Mede of cofinanciering van de Europese bedrijfstoeslagen door de lidstaten zelf is wat betreft minister Cees Veerman van Landbouw voor 2013 niet aan de orde. Dat schrijft de minister in een brief namens het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het is volgens hem wel belangrijk om oog te blijven houden voor verbetering en vereenvoudiging van de toeslagenregeling. Deze stelling sluit aan bij het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Deze had in opdracht van de Kamer eerder dit jaar advies uitgebracht over de haalbaarheid en consequenties van cofinanciering van de inkomenstoeslagen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) deze momenteel kent.

Veerman acht de kans bovendien klein dat cofinanciering eerder wordt ingevoerd omdat de financiële perspectieven van de EU tot 2013 zijn vastgesteld en daarin geen rekening is gehouden met cofinanciering. Al zijn er volgens hem wel argumenten voor aan te voeren.

Zo kan door een bijdrage vanuit Den Haag de landbouwproductie beter worden gestuurd op maatschappelijke wensen en voorkeuren die niet alleen door de markt kunnen worden verwezenlijkt. Ook kan de herijking van de taakverdeling tussen de lidstaten en Brussel leiden tot de invoering van nationale cofinanciering van de landbouwuitgaven.

De SER wijst ten slotte op een alternatieve optie om te komen tot een nieuwe balans tussen marktgerelateerde uitgaven en directe betalingen enerzijds en plattelandsbeleid van het GLB anderzijds. De bestaande bedrijfstoeslagen zouden hiervoor moeten worden omgezet in een soort obligatie. Dit heeft overigens al eens eerder op de agenda van de landbouwraad gestaan en had toen weinig steun.

Lees ook Toeslagen meer koppelen aan maatschappelijke prestaties
Meer informatie Brief Veerman aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.