Home

Achtergrond

Vertraging bij vaststelling toeslagrechten

Het vaststellen van de toeslagrechten is door Dienst Regelingen (DR) opnieuw een maand uitgesteld. Als reden hiervoor geeft de uitvoerende instantie van het ministerie van Landbouw het feit dat bepaalde aanvragen herberekend moesten worden vanwege beleidsaanpassingen. Dat heeft minister Veerman middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

De boeren krijgen dus uiterlijk 15 november de beschikking. Minister veerman garandeert uitbetaling van de toeslagrechten in december, indien nodig met een voorschot. Dienst Regelingen is al sinds juni bezig met het versturen van beschikkingen. Eind augustus hadden 47.000 van de 77.000 initiële aanvragen hem binnen. De verwachting is dat in september er nog 20.000 tot 25.000 worden verstuurd en de rest begin november.

De vertraging heeft volgens DR te maken met de aanpassing van de definitie voedselareaal en het inzakken van de suikersteunregelingen in de bedrijfstoeslagregeling. Het precies en goed vertalen van deze aanpassingen bleek complexer dan DR had voorzien.

Voorts speelt er voor een groep van ongeveer 3000 aanvragers nog de vraag aan welk bedrijf de definitieve toeslagrechten moeten worden toegewezen. Dit omdat bij deze bedrijven sinds de referentieperiode 2000-2002 vele mutaties hebben plaatsgevonden. De beschikking kan pas de deur uit als precies is uitgezocht wat nu van wie is.

Meer informatie Brief Veerman op site ministerie van LNV
Meer informatie Studiemiddag Handhaving toeslagrechten en meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.