Home

Achtergrond

Tarragrond op elke bodem toegestaan

De toepassing van tarragrond valt binnenkort onder het Besluit bodemkwaliteit en niet meer onder de afvalstoffenregeling. Zo komen er meer toepassingsmogelijkheden. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

De huidige vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond komt hierdoor te vervallen. Voor plantenresten en maaisel blijft de vrijstellingsregeling wel bestaan. In de vrijstellingsregeling was tarragrond nog gekoppeld aan landbouwgronden, onder het Besluit bodemkwaliteit is toepassing als bodem in algemene zin toegestaan. Bovendien valt tarragrond veelal onder de achtergondwaarde (relatief onbelaste bodem), waardoor dus tarragrond eenvoudig kan worden toegepast.

Er volgt nog onderzoek naar de effecten voor het bedrijfsleven. Dit onderzoek vindt plaats van half september tot eind oktober. Daarnaast is er overleg geweest tussen de ministeries van VROM en LNV en de aardappel en bietensector. De Commissie voor Aardappel- en Bietengrond vreesde problemen maar die bleken grotendeels te zijn berust op misverstanden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.