Home

Achtergrond

Staat mag varkensrechten afnemen

Zolang er geen sprake is van buitensporig nadeel voor de varkenshouder, mag de staat varkensrechten afnemen zonder een schadevergoeding te betalen. Dat heeft het gerechtshof van Arnhem bepaald.

Vier leden van de Nederlandse Vakbond voor varkenshouders waren van mening dat ze buitensporig nadeel hadden geleden van de Wet Herstructurering Varkenshouderij (WHV) en eisten schadeloosstelling. Ze spanden hiervoor een zaak tegen de staat aan. Volgens het Hof was dat echter bij slechts één van de vier het geval. Bij een tweede bedrijf moet de staat nu aantonen waarom de varkenshouder niet buitensporig benadeeld is. De eis van de andere twee bedrijven is afgewezen. Al zijn deze bedrijven door de WHV, kort daarvoor gekochte, mestproductierechten kwijtgeraakt.

Het Hof baseert de afwijzing onder meer op het feit dat de Staat voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat nieuwe onderzoeken in de afgelopen jaren tot inhoudelijke aanpassingen van de regeling (zoals deze sinds 1 januari 2006 van kracht is) hebben geleid. Dat deze onderzoeken niet volledig voldeden aan de monsterprotocollen is niet gebleken. Verder vond het Hof de verklaring van de Staat dat er sprake was van een kopieerfout waardoor er vrachten ontbraken uit het onderzoek aannemelijk.

Daarnaast werd bepaald dat iedere veehouder afzonderlijk de gang naar de rechter moet maken. Dit omdat voor iedere boer apart moet worden vastgesteld of er sprake is van buitensporige last. Voor getroffen bedrijven bestaat recht op schadeloosstelling geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De NVV gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Ze wil namelijk een schadevergoeding voor alle gedupeerde bedrijven. Het gaat hier om zowel de latente als de generiek afgenomen productierechten.

Meer informatie Site Nederlandse Vakbond Varkenshouders

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.