Home

Achtergrond

Pot EIA bijna leeg

De pot voor de EIA (Energie Investeringsaftrek) is bijna uitgeput. Dat komt omdat er een zeer groot project is aangemeld waardoor het budget behoorlijk is geslonken. Dat blijkt uit cijfers van Senternovem, de organisatie die in opdracht van de overheid initiatieven ondersteund die duurzaamheid stimuleren.

Ondernemers die investeren en ondernemers die de afgelopen drie maanden hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen die op de EIA lijst staan kunnen nu nog een claim leggen en in aanmerking komen voor een extra fiscale aftrek op het bedrijfsresultaat van 44 procent. Dat levert omgerekend een netto voordeel op van meestal 14 procent van het investeringsbedrag.

Voorbeelden van projecten die voor EIA-subsidie in aanmerking komen zijn: Wkk’s (warmtekrachtkoppeling installaties), Biomassavergistings- en Biomassaverbrandingsinstallaties, Energieschermen en Buffers voor lichte strookteelt in kassen.

Naast het feit dat het budget van de subsidieregeling bijna op is wordt er over gesproken het aftrekpercentage te verlagen van 44 procent naar 13 procent. Enkele jaren geleden is EIA ook tussentijds gewijzigd. Het percentage was toen op nul gezet en het moment van aangaan van de investeringsverplichting was toen van belang voor het toekennen van subsidie.

Het is voor boeren die momenteel een beslissing nemen over een investering van belang zodra een verplichting is aangegaan direct een EIA-melding te doen. Dan is de kans dat de subsidie wordt misgelopen het kleinst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.