Home

Achtergrond

Ook vergisters zonder mest vallen onder overgangsregeling MEP

De overgangsregeling voor de subsidies op duurzame energie zijn niet uitsluitend bestemd voor covergisters die geheel of gedeeltelijk op mest draaien. Ook covergisters zonder mest komen in aanmerking voor de MEP. Dat schrijft minister Wijn (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een eerdere brief en uitspraken van Wijn was de indruk ontstaan dat het gebruik van mest een voorwaarde was. EU-regels met betrekking tot het mestbeleid verhinderden een brede invoering van mestvergisting in Nederland. De EU wetgeving ter zake is echter onlangs versoepeld.

Daarnaast is een aantal initiatieven gestart waarbij enkel maïs wordt vergist. Het product dat na vergisting met enkel maïs resteert, het digestaat, is een hoogwaardige en milieuvriendelijke meststof waarmee kunstmest kan worden vervangen.

De regeling wordt nu verbreed tot vergisting van alle landbouwgewassen die in de meststoffenwet zijn toegestaan. Zoals hij de Kamer had toegezegd rekent Wijn in zijn nieuwste brief over de MEP enkele varianten door in subsidiebedragen per kWh en in subsidieduur.

Doel is inzicht te geven in hoe met deze varianten meerdere aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Deze berekeningen blijven binnen Wijns uitgangspunt dat maximaal €270 voor de overgangsregeling bestemd is.

Wijn ziet niet zo veel in suggestie van CDA-Kamerlid Hessels om de energiebedrijven te laten meebetalen aan de overgangsregeling door een hogere terugleververgoeding. Daarvoor is een wetswijziging nodig en die kost veel tijd.

Lees ook Overgangsregeling MEP onvoldoende
Lees ook Beleidsregels overgangsregeling MEP
Meer informatie Brief Wijn aan Tweede Kamer
Meer informatie Studiemiddag Molens, mest en fiscus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.