Home

Achtergrond

Nieuw Besluit landbouw milieubeheer

Het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven zijn samengevoegd tot het Besluit landbouw milieubeheer. Dit levert een lastenverlichting op van ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Dat heeft minister Van Geel middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het Besluit heft de milieuvergunningplicht op en stelt daarvoor algemene regels in de plaats. Het heeft betrekking op akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddenstoelen, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest.

Ook vallen nu grotere melkveebedrijven dan voorheen onder deze algemene regels. Bedrijven met tot 200 stuks melkvee plus bijbehorend jongvee (was 110 stuks). De geluidsparagraaf is ook verdergaand vereenvoudigd. Voor ondernemers is nu duidelijker welke eisen er gelden, de handhaving wordt eenvoudiger en gemeenten krijgen ruimte de normen zelf aan te passen.

Meer informatie Brief van Geel aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.