Home

Achtergrond

Nederland krijgt bijna half miljard plattelandssubsidie van EU

De komende zeven jaar ontvangt Nederland 486 miljoen euro van de Europese Unie voor plattelandsontwikkeling. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. De subsidie is bedoeld voor versterking van de land- en bosbouwsector, voor verbetering van het milieu en ontwikkeling van het platteland.

Er zijn vier hoofddoelstellingen geformuleerd waar het beschikbare geld aan uitgegeven moet worden. Allereerst is dat de verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouw. Bijvoorbeeld door verbetering en ontwikkeling van de infrastructuur, door ondersteuning van landbouwers die meedoen aan voedselkwaliteitregelingen en door starters en innovatie te steunen. Op de tweede plaats gaat het om de verbetering van milieu en platteland. Het gaat hier onder meer om agromilieumaatregelen, betalingen ter verbetering van het dierwelzijn en maatregelen voor een duurzame bosbouw.

Het derde hoofdpunt is het beter maken van de leefkwaliteit en diversificatie van de plattelandseconomie. Voorbeelden hiervan zijn verbreding, kinderopvang op het platteland, dorpsvernieuwing en het bevorderen van toerisme. Tot slot is er de leader aanpak. Elk programma moet een onderdeel leader bevatten voor de uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategiën die van onderop zijn uitgestippeld door plaatselijke groepen.

De subsidies voor plattelandsontwikkeling vormen ongeveer 9 procent van de totale EU- uitgaven voor tot 2013 van 862 miljard euro. De plattelandssubsidies staan los van de ‘klassieke’ landbouwsubsidies, de rechtstreekse inkomenssteun aan boeren in Europa. Nederland wilde die subsidies al jaren afbouwen, maar vooral Frankrijk dwarsboomde dergelijke initiatieven altijd. De boerensubsidies dalen de komende jaren licht naar ongeveer 40 miljard euro in het jaar 2012.

Meer informatie Bekendmaking op site Europese Commissie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.