Home

Achtergrond

Leidraad voor waarde NAM-locatie

De waarde van een NAM-locatie dient te worden gesteld op een aanvangsrendement van 5%, ofwel 20x de brutohuursom. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden bepaald. Hiermee wordt een handleiding gegeven waarmee de praktijk uit de voeten kan.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) houdt zich bezig met de opsporing en winning van aardolie en aardgas in Nederland. De NAM is een dochteronderneming van Shell Petroleum N.V. en Standard Oil company of New Jersey (Esso).

Indien olie of gas onder het vaste land wordt gevonden en besloten wordt tot exploïtatie van het olie- of gasveld wordt de locatie van de eigenaar gehuurd. Deze eigenaar is veelal een agrariër. Het is lang onduidelijk geweest wat de waarde van zo’n verhuurde locatie is. De rechtbank in Leeuwarden heeft nu een praktische en eenvoudige waarderingsregel gegeven voor een NAM-locatie.

In veel situaties is het van belang om de waarde van verhuurde grond te weten. Denk bijvoorbeeld in de situatie van een staking van een (agrarische) onderneming, een verkoop aan een derde, een bedrijfsoverdracht, een verdeling van een nalatenschap etc. Het is daarom goed dat de rechtbank in Leeuwarden een heldere richtlijn heeft gegeven. Dit kan veel discussies in de toekomst voorkomen.

Het ging in deze zaak (AWB 05/2273) om een standaard huur situatie. Dit houdt in dat het huurcontract gold voor onbepaalde tijd, alleen opzegbaar is door de NAM, er niets bekend is omtrent beëindiging binnenkort, een stijging van de huur per drie jaar tegen pachtindex, en bij einde wordt schone grond teruggeleverd.

De belastingdienst betoogde dat er sprake was van een agrarische rendementssituatie. Dit houdt in dat er een zeer laag risico is dat vergeleken kan worden met pacht + een kleine opslag voor risico van 2 %. Wegens de onzekere termijn voor de lengte van de overeenkomst is deze op de helft van de maximale termijn van 40 jaar op 20 jaar gesteld.

Deze gegevens zijn in een DCF-model gezet. De uitkomst uit deze DCF-berekening bedroeg circa 22x de bruto huur inclusief een snij- en omrijvergoeding. Belanghebbende heeft de NAM-locatie getaxeerd als een verhuurde schuur: waarde 10x de huursom.

De rechtbank is van oordeel dat de belastingdienst de rendementsverwachting niet geheel waar maakt omdat niet vaststaat dat beleggers in NAM-locaties uitsluitend in de agrarische hoek te vinden zijn. De waarde van een NAM-locatie dient daarom bepaald te worden op een aanvangsrendement van 5%, ofwel 20x de brutohuursom.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.