Home

Achtergrond

LEI onderzoekt draagvlak voor oogstschadeverzekering

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) peilt momenteel onder ongeveer 1000 akkerbouwers het draagvlak voor een brede oogstschadeverzekering. Dat wordt gedaan op verzoek van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Het extreme zomerweer van dit jaar (droge maand juli en natte maand augustus) is de reden dat een oogstschadeverzekering opnieuw in de belangstelling staat. Het lijkt er de laatste tijd op dat extreme weersituaties steeds vaker voorkomen. Dit jaar leidt dat tot lagere opbrengsten per hectare en het is nog maar de vraag of het prijsniveau van de producten voldoende zal zijn om dit te compenseren. Een brede oogstschadeverzekering verzekering zou grote inkomensklappen kunnen opvangen.

Des te meer omdat het door het gevoerde EU-beleid en de lage prijzen steeds moeilijker wordt zelf weerrisico’s op te vangen. De overheid springt veel minder bij dan voorheen. Het LEI kijkt in haar onderzoek ook naar ervaringen met brede oogstschadeverzekeringen in andere EU-landen en in Amerika en Canada.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.