Home

Achtergrond

LEI: Bedrijfsvoering door toeslagrechten nauwelijks veranderd

Akkerbouwers en melkveehouders zullen door de invoering van toeslagrechten geen wezenlijk andere beslissingen nemen voor bedrijfsvoering- en opzet dan zonder de invoering het geval geweest zou zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) onder boeren.

Begin 2006 zijn de bedrijfstoeslagen ingevoerd. In 2007 worden de melkpremies aan deze toeslagen toegevoegd en de prijsverlaging van suikerbieten zal vanaf dan deels gecompenseerd worden in de vorm van bedrijfstoeslagen. Dit systeem zou de markgerichtheid en duurzaamheid van de Europese Landbouw moeten versterken.

Volgens het onderzoek van het LEI zal het slechts gaan om een lichte verbetering. Er zullen verder geen rigoureuze koerswijzigingen plaatsvinden in de bedrijfsvoering. Mede omdat er nog veel onduidelijkheid is over de exacte gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen. Een deel van de boeren is daarom nog te passief in het formuleren van een goede strategie om de gevolgen zoveel mogelijk aan te kunnen.

Agrariërs zullen wel maatregelen moeten nemen om het inkomensverlies zoveel mogelijk te neutraliseren. Hierbij moet gedacht worden aan schaalvergroting en verbreding, evenals samenwerking, een tweede tak opstarten en hogere toegevoegde waarde creëren. Ook bedrijfsbeëindiging zal volgens het onderzoek na invoering van de toeslagrechten zowel bij akkerbouwers als bij melkveehouders sterk toenemen.

Het LEI geeft in haar onderzoek ook een aantal aanbevelingen. Zo zou de overheid zo spoedig mogelijk duidelijkheid moeten verschaffen, zodat de boeren weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast kan de strategievorming gestimuleerd worden door het geven van workshops en zouden boeren zich moeten richten op het verbeteren van de efficiëntie op het bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met een verdere afbouw van de toeslagrechten richting 2013. Tot slot adviseert het LEI in Brussel aan te kaarten om te kijken of er oneerlijke concurrentie binnen de agrarische sector plaatsvindt.

Lees ook Vertraging bij vaststelling toeslagrechten
Lees ook Duitsland: toeslagrecht komt toe aan pachter
Meer informatie Het volledige onderzoek van het LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.