Home

Achtergrond

Kabinet wil afschaffing meewerkaftrek

De meewerkaftrek kan worden afgeschaft. Dat is één van de conclusies van het kabinet naar aanleiding van een evaluatieonderzoek naar zes fiscale instrumenten, die als doel hebben het ondernemerschap te bevorderen. Dat hebben staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) en minister Zalm (Financiën) middels een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het onderzoek had verder betrekking op de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor starters. Volgens de evaluatie dragen al deze instrumenten wel mee aan het bevorderen van ondernemerschap. Deze moeten volgens het kabinet in stand blijven.

De meewerkaftrek is een fiscale aftrekpost en levert als zodanig een belastingbesparing op bij de ondernemer. De aftrek heeft als specifiek doel het langs fiscale weg verschaffen van een vorm van beloning voor meewerkende partners.

Ondernemers maken relatief beperkt gebruik van de meewerkaftrek omdat ze er ook voor kunnen kiezen om in een man-vrouwfirma te werken of de partner als werknemer een reële arbeidsbeloning te betalen. Deze alternatieven zijn bovendien fiscaal gunstiger voor de ondernemers.

Naast het afschaffen van de meewerkaftrek heeft het kabinet besloten de zelfstandigenaftrek niet verder te verhogen. Dit draagt volgens het kabinet namelijk niet bij aan een verbetering van de economische dynamiek. Niet alleen in verband met het niveau dat die aftrek inmiddels heeft bereikt, maar vooral omdat de zelfstandigenaftrek in zijn huidige vorm lager uitvalt naarmate de winst hoger is.

Tot slot wordt het urencriterium ongewijzigd in stand gehouden. Dit werkt volgens het kabinet namelijk effectief als voorwaarde van de toepassing van de genoemde fiscale instrumenten.

Meer informatie Brief Van Gennip en Zalm aan Tweede Kamer
Meer informatie Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere ficale instrumenten gericht op ondernemerschap

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.