Home

Achtergrond

Investeren in energiezuinige glastuinbouw

De komende drie jaar is er in de rijksbegroting elk jaar 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het energiezuiniger maken van de glastuinbouw. Daarnaast is er voor de glastuinbouw de mogelijkheid gebruik te maken van de al bestaande fiscale regelingen waarvoor ook 35 miljoen euro per jaar beschikbaar is.

Vanwege de hoge gasprijzen en de verwachting dat de energieprijzen de komende jaren niet zullen dalen, zet het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in op vermindering van het energieverbruik. Er worden subsidies gegeven aan energienetwerken, energiebesparingstechnieken en steun voor glastuinders die als één van de eersten innovatieve energiebesparingsmaatregelen invoeren.

In het pakket belastingverlaging ‘Werken aan winst’ staan ook enkele fiscale maatregelen die voor de glastuinbouw geschikt zijn. Zo kunnen ondernemers die milieuvriendelijk hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld Groen Label Kassen, deze blijven afschrijven tot de restwaarde. De algemene regel voor gebouwen wordt dat deze kunnen worden afgeschreven tot 50 procent van de WOZ-waarde.

Ook kunnen investeringen in energiezuinige systemen door de Milieu-investeringsaftrek worden afgetrokken van de winst. Het percentage voor deze aftrek voor Groen Label Kassen wordt verhoogd van 40 naar 50 procent. Daarnaast is er een speciale overgangsregeling waar de komende drie jaar alle kassen onder vallen en de restwaarde kan worden afgeschreven. De verwachting is dat die een lastenverlichting van ongeveer 22 miljoen euro oplevert. Deze maatregelen moet de Europese Commissie nog goedkeuren.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.