Home

Achtergrond

Intern salderen vooral voordelig voor grote varkensbedrijven

Intern salderen kan voor pluimveebedrijven in individuele situaties interessant zijn, maar vooral op grote varkensbedrijven een economisch voordeel opleveren. Dat concluderen onderzoekers van het Milieu- en Natuurplanbureau en van het LEI in een rapport wat door staatssecretaris Van Geel van Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bij interne saldering wordt in een deel van de stallen van een bedrijf een verdergaande techniek toegepast dan wettelijk vereist is, terwijl er voorlopig geen sprake is van aanpassing van de overige stallen. Voorwaarde hiervoor is dat dezelfde reductie wordt bereikt als bij aanpassing van alle bestaande stallen.

Naast de directe kostenbesparing kunnen volgens het rapport ook andere voordelen als een betere financierbaarheid en meer keuzevrijheid voor ondernemers een positief effect hebben op de keuze voor interne saldering. Op nationaal niveau kan de totale besparing oplopen tot 4 miljoen euro.

Van Geel zegt verder in de brief dat hij in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel geurhinder en veehouderij al heeft laten weten intern salderen te willen laten toestaan. Daarmee wordt tevens de toepassing bevorderd van technieken die niet alleen de emissie van ammoniak maar ook die van geur en fijn stof reduceren.

Het is alleen nog de vraag of de methodiek toelaatbaar is om te voldoen aan de IPPC richtlijn. Een consequentie van intern salderen is namelijk dat de totale ammoniakemissie in 2010 iets hoger zal zijn dan wat in Europees verband is afgesproken. Van Geel is hierover optimistisch gestemd omdat ook de emissieplafonds worden gebaseerd op de beste beschikbare technieken.

De staatssecretaris besluit de brief door te zeggen dat hij denkt dat door intern salderen toe te staan in belangrijke mate tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die samenhangen met het emissiearm maken van bestaande stallen. Ook wil hij nog met de sector bekijken waar nog reële knelpunten resteren en nagaan of er oplossingen mogelijk zijn zonder de doelstelling van de NEC-richtlijn voor 2010 in gevaar te brengen.

Lees ook IPPC-bedrijf mag intern salderen
Meer informatie Brief staatssecretaris Van Geel aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.