Home

Achtergrond

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit de nieuwe EU-landen

Werknemers uit de nieuwe EU-landen moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan krijgen als Nederlandse werknemers. Dat staat in het Handhavingsprogramma 2007-2010 dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Er komen forse boetes voor werkgevers die hun werknemers minder betalen dan het minimumloon. Deze kunnen oplopen tot 6.700 euro. Daarnaast zal de Arbeidsinspectie de gegevens van bedrijven die in de fout zijn gegaan doorgeven aan de vakbonden.

Het programma zet verder in onder meer in op de bestrijding van illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, het verbeteren van risicoanalyses bij handhavende organisaties, het tegengaan van zwart werk, het optimaal benutten van de eerstedagsmelding, een betere internationale uitwisseling van gegevens en een betere samenwerking met de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.

Het handhavingsbeleid wordt nu aangepast omdat er de afgelopen jaren grote veranderingen zijn opgetreden in de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door de invoering van de Wet werk en bijstand, De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en de invoering van de bestuurlijke boete inde Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen.

Ook moest er worden ingespeeld op de gevolgen van de op stapel staande veranderingen in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. Tot slot zijn de ontwikkeling van het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten aanleiding geweest voor het ontwikkelen van nieuwe maatregelen in de handhaving.

Meer informatie Het volledige handhavingsprogramma 2007-2010

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.