Home

Achtergrond

Geen ondernemings-, maar privé-verlies

Ongunstige transacties op aardappeltermijnmarkt vormt voor een kleine aardappelboer geen ondernemings-, maar privé-verlies. Dat heeft het Gerechtshof van Den Haag bepaald.

Een boer heeft 78 hectare land, maar gebruikt daar voor de aardappelteelt slecht 3 hectare van. Ondanks dat sluit hij flinke transacties af op de aardappelmarkt. Die transacties rekent hij tot zijn onderneming. In 1999 en 2000 leverde dat nog winst op, maar in 2001 en 2003 leed de boer verlies.

Naar aanleiding van de negatieve resultaten in 2001 is de inspecteur van de belastingdienst overgegaan tot een boekonderzoek bij de akkerbouwer. Het doel hiervan was na te gaan in hoeverre het met de aardappelcontracten geleden verlies ten laste van de winst van de landbouwonderneming kon worden gebracht.

De boer is van mening dat het negatieve resultaat uit de contracten op de aardappelmarkt deel uitmaakt van het verlies uit werk en woning. Het afsluiten van de contracten vormt volgens hem een zelfstandig gedeelte van de landbouwonderneming. Volgens de inspecteur behoort het negatieve resultaat echter tot het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

Het Hof stelt dat wil ten aanzien van winst of verlies uit een bepaalde transactie gezegd kunnen worden dat deze uit de bedrijfuitoefening voortvloeit, dan dient die transactie of tot stand te zijn gekomen binnen de normale bedrijfuitoefening van de onderneming of de bedrijfuitoefening dient tot het behalen van het desbetreffende resultaat in staat hebben gesteld.

De boer teelt slechts op zeer kleine schaal aardappelen. Hij verkoopt zijn producten niet op de termijnmarkt en kan de verkoopprijs van de aardappelen niet beïnvloeden. Ook is hij geen handelaar. Voorts is er evenmin sprake van een zelfstandige onderneming. Een afzonderlijke organisatie van kapitaal is niet aanwezig. De onderhavige transacties hadden voor de boer geen ander karakter dan speculatie waarbij een vermogensrisico werd aanvaard. De contracten zijn volgens het Hof dus terecht door de inspecteur als verplicht privé vermogen gerekend.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.