Home

Achtergrond

Eierschalen zijn geen bijproduct maar een productresidu

Eierschalen kunnen in principe niet worden aangemerkt als ‘bijproduct’, maar moeten worden aangemerkt als 'productresidu’ waarvan de producent zich heeft ontdaan. Ook voldoen eierschalen niet aan de in bijlage I bij de Meststoffenschikking 1977 opgenomen definitie van afvalkalk. Dat heeft het Gerechtshof van Den Bosch bepaald.

Een agrariër wordt ervan verdacht eind 2002 meerdere malen, al dan niet samen met anderen, zich opzettelijk van afvalstoffen (eierschalen) te hebben ontdaan door deze op zijn perceel op of in de bodem te hebben aangebracht. De boer zei dit te hebben gedaan ter bemesting en om de bodem te verbeteren. Hij is van mening dat meer boeren hetzelfde doen. Oftewel hij doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Het Gerechtshof gaat hier echter niet in mee. Volgens haar blijkt nergens uit dat andere agrariërs eierschalen in gelijke hoeveelheden, met eenzelfde frequentie, van gelijke samenstelling en van gelijke of vergelijkbare fijnheid na maling op of in de bodem hebben gebracht.

Ook het beroep op de Meststoffenschikking 1977 gaat in deze zaak niet op. Onder afvalstoffen moet namelijk worden verstaan: alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die benoemd zijn in bijlage I waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen. Volgens het Hof hangt de kwalificatie afvalstof vooral af van het gedrag van de houder, namelijk of deze zich al dan niet van de betrokken stoffen wil ontdoen.

Het Hof is verder van oordeel dat de eierschalen omdat ze niet voldoen aan de fijnheidseisen van afvalkalk niet de kwalificatie van afvalstof hebben verloren, en derhalve niet kunnen worden aangemerkt als (secundaire) grondstof of meststof. Door zijn handelen is de boer nalatig omgesprongen met het milieu. Het Hof gaat daarom ook over tot een geldboete, mede omdat de agrariër zich al vaker aan milieudelicten strafbaar heeft gemaakt.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.