Home

Achtergrond

Beperking bestaand gebruik bij Habitatgebieden

Volgens ministerie van landbouw zijn er 24 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden), waar de komende jaren maatregelen moeten worden genomen om verdroging en vermesting tegen te gaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.