Home

Achtergrond

Beleidsregels tegemoetkomingsregeling MEP

Bedrijven die kunnen aantonen dat ze voor 18 augustus 2006 de benodigde vergunningen aangevraagd hebben om voor 1 januari 2007 een ontvankelijke MEP-aanvraag in te kunnen dienen, kunnen een vergoeding voor de gemaakte kosten krijgen. Dat staat in de concept Beleidsregels kostenvergoeding MEP die minister Wijn van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De tegemoetkomingsregeling moet een uniform kader bieden voor een vergoeding van kosten die door bedrijven zijn gemaakt ten behoeve van het aanvragen van een MEP-subsidie, maar deze aanvraag niet voor 18 augustus hebben ingediend. Op deze datum is de subsidieregeling namelijk voor nieuwe aanvragen op nul gezet zodat het voor producenten van duurzame elektriciteit niet langer mogelijk is een MEP subsidie te krijgen.

De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn die kosten die de verzoeker noodzakelijkerwijs voor 18 augustus 2006 heeft gemaakt om voor 1 januari 2007 MEP-subsidie aan te vragen. Ook kosten die na 18 augustus zijn gemaakt kunnen in aanmerking komen voor vergoeding, indien voor 18 augustus door een schriftelijke overeenkomst verplichtingen zijn aangegaan tot het betalen van deze kosten.

Het is de bedoeling dat binnen 13 weken na 1 februari 2007 wordt beslist over de ingediende verzoeken en dit schriftelijk aan de aanvrager mede te delen. Dit is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de beleidsregels door de Europese Gemeenschap.

Lees ook Wijn stemt in met overgangsregeling
Meer informatie Conceptregeling MEP op site ministerie van Economische Zaken
Meer informatie Studiemiddag Molens, mest en fiscus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.