Home

Achtergrond

Algemene handhavingsmarge op gebruiksnormen en correctiefactor mest

Onlangs kondigde Minister Veerman aan dat in 2006 een algemene handhavingsmarge toegepast wordt bij overschrijding van de gebruiksnormen voor mest. De aanleiding hiervoor is de terughoudendheid van akkerbouwers bij het ontvangen van mest. Hiermee wordt ruimte geboden voor afwijkende gehaltes in de aangevoerde mest. Maar wat houdt deze maatregel nu precies in?

De versoepeling betreft een algemene handhavingsmarge die van toepassing is op alle gebruiksnormen en voor alle bedrijven. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen normen of bedrijven. Als de gebruiksnormen met 5% worden overschreden is er nog wel sprake van een overtreding, maar hierop zal niet gesanctioneerd worden.

In de praktijk blijkt dat deze 5% simpelweg als extra gebruiksruimte wordt gezien. Het ministerie van Landbouw geeft aan dat dit niet de bedoeling is van deze versoepeling, maar kan hiertegen niet optreden. Veerman had bij de aankondiging aangegeven dat als deze versoepeling een positief effect heeft, hij mogelijk ook in toekomst zal worden toegepast. Aangezien de meeste grondeigenaren de 5% handhavingsmarge als extra gebruiks- of aanvoerruimte rekenen, is het te verwachten dat de volgende jaren deze versoepeling niet meer (in deze vorm) zal worden toegepast.

Naast deze 5% handhavingsmarge is er op bouwland nog de mogelijkheid tot het doorschuiven van maximaal 20 kg fosfaat per hectare naar het volgende jaar ('fosfaatschuif'). Een veehouder die van deze regeling gebruik maakt moet dat bij Dienst Regelingen melden. De boer moet de doorgeschoven hoeveelheid fosfaat het daaropvolgende jaar compenseren. Dan zal dus een bouwplan met minder fosfaatbehoeftige gewassen aangehouden moeten worden. De 5% handhavingsmarge geldt ook over de hoeveelheid fosfaat die doorgeschoven wordt.

In juli is door de Tweede kamer een motie aangenomen waarin werd verzocht om een correctiefactor van 5% toe te passen op de bedrijfsspecifieke excretienormen (de werkelijke voor een bedrijf geldende stikstof en fosfaat uitscheiding per dier). Deze motie zal uitgevoerd worden bij de controles op de naleving van de gebruiksnormen in geval een bedrijfsspecifieke excretie wordt toegepast. De Handreiking wordt dus niet hierop aangepast. Dit is ook de reden dat in de Excretiewijzer van Koeien & Kansen geen rekening wordt gehouden met deze correctiefactor. Veehouders zullen dus zelf de correctiefactor moeten verrekenen. Naast deze correctiefactor van 5% op de bedrijfsspecifieke excretienormen geldt ook de 5% algemene handhavingsmarge!

Meer informatie Excretiewijzer hulpmiddel voor berekening mestproductie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.