Home

Achtergrond

landbouwvrijstelling onmogelijk op waardeveranderingen grond tijdens verpachting

Waardeveranderingen van grond die zijn opgetreden gedurende verpachting vallen niet onder de landbouwvrijstelling, ongeacht of er tussentijds tevens waardeveranderingen zijn opgetreden ten gevolge van verhuur, pachtontbinding of dergelijke. Dat heeft de Rechtbank van Den Haag bepaald.

Een tuinbouwer verkocht in 2000 een stuk grond aan de Staat in verband met de aanleg van de hogesnelheidslijn HSL. Voor een ander perceel kreeg de boer een vergoeding wegens waardedaling omdat het door de HSL niet meer als landbouwgrond kon worden aangewend. Op de verkoopwinst en de vergoeding wegens waardedaling paste hij vervolgens de landbouwvrijstelling toe.

Volgens de inspecteur van de belastingdienst klopten de bedragen in de aangifte niet omdat na boekonderzoek bleek dat de gronden in het verleden voor langere tijd verpacht zijn geweest. Hij legde hierom aan de tuinder een navorderingsaanslag op.

Volgens de tuinder is de navordering onterecht en niet naar het juiste bedrag vastgesteld. De navordering is onterecht omdat er volgens hem geen sprake is van een nieuw feit wat navordering rechtvaardigt. Bovendien is volgens de boer het bedrag wat onder de landbouwvrijstelling valt niet goed berekend.

De inspecteur van de belastingsdienst en ook de rechtbank zijn van mening dat er wel sprake is van een nieuw feit. De inspecteur van de belastingdienst was namelijk niet bekend en kon dat ook redelijkerwijs niet zijn met de omstandigheid dat de gronden voor langere tijd zijn verhuurd. Hiervan werd namelijk nog in de aangifte nog in de berekeningen melding gemaakt.

De rechtbank stelt verder dat de bedragen wel goed zijn berekend. De tuinder was van mening dat de vergoeding waardedaling in het geheel onder de landbouwvrijstelling valt. Dit omdat die volgens hem is vastgesteld op de waardeverandering door de aanleg van de HSL en geen verband houd met in het verleden opgetreden waardeveranderingen.

Naar het oordeel van de rechtbank is de vergoeding waardedaling echter toegekend vanwege het feit dat de in het verleden opgetreden waardestijgingen van de gronden niet meer op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.