Home

Achtergrond

Winst uit verkoop onbebouwd kavel belast als overige inkomsten uit arbeid

Als een ondernemer redelijkerwijs bij de verkoop van een onbebouwd perceel een hogere prijs kan verwachten dan bij de aankoop en dit ook het doel was, dan behoort de winst niet tot het privé-vermogen, maar moet het voordeel geheel worden toegerekend aan overige inkomsten uit arbeid. Dat heeft het Gerechtshof van Leeuwarden bepaald.

Een pluimveehouder en eigenaar van een loonbedrijf diende in 1996 een verzoek in bij de gemeente voor een stuk grond aan de westzijde van een industrieterrein. Een jaar later werd aan de boer een perceel aan de oostzijde toegewezen dat hij voor 85.220 euro kocht.

De kavel is nooit gebruikt in het kader van de onderneming en hoorde volgens de agrariër daarom bij het privé-vermogen. Uiteindelijk is in 1999 het perceel onbebouwd en in drie gedeelten doorverkocht aan derden. Hierbij is een boekwinst behaald van 55.719 euro.

De inspecteur van de belastingdienst was van mening dat de boer het perceel niet tot zijn privé-vermogen had mogen toerekenen. De Rechtbank van Leeuwarden volgde de boer echter en oordeelde dat het wel terecht is. Mede gezien het feit dat de ondernemer eigenlijk een perceel aan de westzijde wilde.

De inspecteur ging vervolgens in hoger beroep. Naar zijn mening was de uitspraak van de Rechtbank niet juist omdat de onderneming ervoor heeft gezorgd dat de boer de verkoopwinst heeft kunnen behalen. Hierom zou de boekwinst vallen onder inkomsten uit arbeid.

Het Gerechtshof volgt de inspecteur hierin. De boer moest bij aankoop van de kavel zich ervan bewust zijn geweest dat de prijs ervan gunstig was omdat hij door zijn ondernemerschap kon kopen tegen de prijs welke bij uitgifte gold. Ook acht het Hof dat de agrariër zich ervan bewust moest zijn dat de prijs bij verkoop hoger zou zijn dan bij aankoop.

Omdat de regel gold dat het perceel een jaar na aankoop bebouwd moest zijn en dat niet het geval was, acht de inspecteur en ook het Hof dat het zelfs het doel is geweest van de boer de grond weer door te verkopen. Hij heeft wel een bouwvergunning aangevraagd, maar alleen om zo een boete te ontlopen. Hierom moet de winst geheel worden gezien als inkomsten uit arbeid.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.