Home

Achtergrond

Vrijstelling overdrachtsbelasting landbouwgrond

Het kabinet wil de beperking van de afschrijving op gebouwen compenseren door vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor landbouwgrond. Dat schrijft minister Zalm van Financiën in antwoord op Kamervragen bij zijn wetsvoorstel tot wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstellingen uit de nota Werken aan winst.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet het fiscale vestigingklimaat voor ondernemingen verbeteren. De financiering van de tarievenverlaging moet komen uit de beperkte afschrijving op gebouwen, waar kassen ook onder vallen.

In totaal is er 75 miljoen euro ter compensatie voor de landbouw gereserveerd. Dit bedrag is naast de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor landbouwgrond verdeeld over nog twee andere maatregelen.

De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verbreed naar dierenwelzijns- en plattelandsinvesteringen. De aftrekpercentages voor de MIA worden verhoogd voor duurzame stallen en plattelandsinvesteringen met 60 procent en voor een groenlabelkas met 50 procent.

De derde maatregel is de aanstaande beperking van de afschrijving van gebouwen voor eigen gebruik (tot 50 procent van de WOZ-waarde) niet voor investeringen in groenlabelkassen en stallen. Deze Vamil-investeringen kunnen tot de restwaarde worden afgeschreven.

De landbouw als geheel gaat er volgens het ministerie van Financiën met 2,2 procent op voorruit. Dat is de som van een lastenverzwaring van 6,2 procent en een lastenverlichting van 8,4 procent. De glastuinbouw gaat er het meest op vooruit, namelijk 5 procent.

Meer informatie Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota Werken aan winst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.