Home

Achtergrond

Subsidie voor voorlichting over energiebesparing

Glastuinders, paddenstoelentelers en bloembollentelers kunnen van 1 september tot en met 1 oktober bij Dienst Regelingen, in het kader van de Demoregeling duurzame landbouw, subsidie aanvragen voor voorlichting over energiebesparing. Ook voor projecten in de biologische landbouw is geld beschikbaar. Dat heeft het Ministerie van Landbouw (LNV) bekend gemaakt.

Biologische boeren kunnen hun aanvraag indienen van 3 oktober tot en met 30 november. In totaal is er voor de biologische landbouw 500.000 euro beschikbaar en voor de overige sectoren 1.452.500 euro (glastuinbouw 1.349.000 euro, bloembollenteelt 42.000 euro en paddenstoelenteelt 61.500 euro).

Glastuinders, paddenstoelen- en bloembollentelers kunnen subsidie aanvragen als ze een project willen starten dat gericht is op kennisoverdracht en demonstratie van energiebesparingsmogelijkheden (waaronder het gebruik van duurzame energie). Deze regeling geeft een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van de Meerjarenafspraken Energie.

In de biologische landbouw kan een project dat de aankoop van biologische producten stimuleert, of de innovatieve kracht van de biologische landbouw versterkt, in aanmerking komen voor subsidie.

Het project moet zich richten op innovatie en kennisoverdracht van: het duurzaam toepassen van elementen van biologische landbouw in de gangbare landbouw, het verbeteren van de communicatie en verkoop aan de eindconsument of het verlagen van de kostprijs of het verbeteren van het eindproduct met andere productie-, verwerkings- of verkoopmethoden.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen en rangschikt deze. Aanvragers die twijfelen of hun projectidee in aanmerking komt voor subsidie, kunnen advies krijgen van Dienst Regelingen. Ze moeten dan hun plannen zo concreet mogelijk op papier zetten en opsturen naar de Dienst. Deze neemt vervolgens contact op.

Meer informatie Regeling op site LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.