Home

Achtergrond

Minder geld uitgekeerd bij ziekte als die ziekte eigen schuld is

Een werkgever hoeft een in de cao overeengekomen aanvulling op het minimumloon niet te betalen als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer. Dat heeft het Gerechtshof van Arnhem bepaald.

Een werknemer was verschillende keren arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van blessures opgelopen bij het zaalvoetbal. De werkgever had hem meermaals gevraagd te stoppen met zaalvoetbal en ook geen andere blessure gevoelige sporten te beoefenen. Ook was de werknemer gewaarschuwd dat bij een volgende blessure het salaris niet zou worden doorbetaald en het ziektegeld niet aangevuld.

Toen de werknemer opnieuw uitviel betaalde de werkgever alleen zijn basisloon door. Niet de volgens de cao afgesproken aanvulling. Het Gerechtshof stelt dat een zieke werknemer recht heeft op 70 procent van zijn loon, tenzij de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. Het moet hier gaan om het willens en wetens veroorzaken van de ziekte, niet om enkel het riskeren ervan.

Volgens het Hof is er geen sprake van opzet. De werknemer heeft aangegeven uitsluitend voor zijn plezier te voetballen, niet met het doel arbeidsongeschikt te raken. Of de werknemer ook recht heeft op aanvulling is een ander verhaal. Hier mag van worden afgeweken als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer. Het hof stelt dat dit iets anders is dan opzet.

De werknemer is vaker dan andere zaalvoetballers geblesseerd en ook vaker arbeidsongeschikt. Hij wist dat de sport bij hem een groter risico oplevert dan bij anderen. Zijn arbeidsongeschiktheid is volgens het Hof dus wel degelijk veroorzaakt door eigen schuld. De aanvulling hoeft daarom niet te worden betaald.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.