Home

Achtergrond

Langere uitrijperiode mest

De uitrijperiode van mest op zand- en lössgronden waar graan, bollen of pootaardappelen hebben gestaan is door minister Veerman verlengt tot 15 september. Op grasland is de uitrijdperiode ook verlengt tot die datum, maar onder voorwaarden. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo kan er worden afgeweken van het Besluit gebruik meststoffen wat uitrijden van dierlijke mest op zand- en lössgronden verbied van 1 september tot en met 31 januari. Reden voor de verlenging is het feit dat door het extreme zomerweer veel percelen graan, aardappelen en bollen nog niet geoogst zijn. Daarnaast zijn veel graslanden nog niet gemaaid. Deze percelen kunnen daarom nog niet worden bemest.

Bij bouwland is verlenging van de uitrijperiode alleen toegestaan als op deze percelen binnen acht dagen na bemesting een gewas wordt ingezaaid. Bij grasland geldt het alleen als op die percelen na 1 september geen kunstmest meer wordt gebruikt. Ook moet de mest goed worden verdeeld om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

De verlenging geldt ook voor boeren die hun vee moesten opstallen als gevolg van de bluetongue. Hierdoor is er meer mest in opslag dan normaal wat door het slechte weer niet kon worden uitgereden.

De vrijstellingsregeling regelt ook dat grasland in de periode van 1 oktober tot en met 15 oktober mag worden vernietigd met het ook op graslandvernieuwing. Volgens het Besluit gebruik meststoffen mocht dit alleen van 1 februari tot en met 10 mei. Door de droge maand juli is op sommige plaatsen grasland echter bijna verdroogd. Alleen deze graslanden mogen, na aanmelding van een deskundig rapport, worden vernietigd.

Ook voor agrariërs die op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) de toeslag ruige mest ontvangen kunnen gebruik maken van de verlenging. In de subsidieregeling moet dan wel bepaald zijn dat stalmest tot 1 september mag worden uitgereden.

Meer informatie Brief Veerman over verlenging uitrijdperiode mest

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.