Home

Achtergrond

Lage grondmobiliteit bemoeilijkt schaalvergroting land- en tuinbouw

De grondmobiliteit, de hoeveelheid grond die in een bepaalde tijd van eigenaar of pachter verandert is laag. Hierdoor stijgt de prijs van agrarische grond wat vooral lastig is voor boeren en tuinders met uitbreidingsplannen en voor steden die groen voor recreatie willen ontwikkelen. Dat staat in het rapport Grondmobiliteit van Innovatienetwerk dat aan minister Veerman van Landbouw is aangeboden.

De lage grondmobiliteit komt deels voort uit het feit dat boeren bij het beëindigen van hun bedrijf af moeten rekenen met de fiscus over het verschil tussen de boek- en marktwaarde van het bedrijf. Ook bij onteigening door de overheid is dit het geval. Alleen als binnen drie jaar een nieuw bedrijf in Nederland wordt begonnen hoeft dit niet.

Het rapport geeft twee manieren om dit te voorkomen. Allereerst het verlengen van de termijn om te herinvesteren. Daarnaast kunnen andere waarderingsmethoden ervoor zorgen dat het verschil tussen de markt- en boekwaarde kleiner wordt of zelfs verdwijnt.

Een andere reden voor lage grondmobiliteit is dat veel boeren hun grond vasthouden in de hoop winst te realiseren bij een bestemmingswijziging. Innovatiewerk stelt voor dit op te lossen door agrarisch grondgebruik en het recht op meerwaarde bij bestemmingswijziging los te koppelen.

Volgens het rapport is het niet reëel te verwachten dat de grondmobiliteit in de toekomst zal oplopen door stoppende boeren. Er zijn er namelijk al veel gestopt en dat heeft niet tot meer grondverkoop geleid. Het lijkt zelfs andersom, hoe minder agrarische bedrijven, des te lager de grondmobiliteit.

De conclusie van het rapport is dat het wenselijk is de mobiliteit van boerengrond te vergroten. Dit zorgt voor schaalvergroting in de land- en tuinbouw, aanleg van groen rond de stad en het maakt de realisatie van ecologische hoofdstructuur en stedelijke functies als woningbouw gevaarlijker en goedkoper.

Meer informatie Rapport Grondmobiliteit op site Innovatienetwerk

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.