Home

Achtergrond

Geen subsidie meer voor duurzame energie

De subsidie voor duurzame energie MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) is stopgezet. Nieuwe aanvragen worden niet meer behandeld. Dat schrijft minister Wijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Als reden hiervoor geeft de minister het feit dat de doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 al is gehaald. Volgens hem is het aan een volgend kabinet om te beslissen verder te investeren in de vergroting van het aandeel duurzame elektriciteit. Bovendien zullen de kosten van de regeling de komende drie jaar hoger uitvallen dan tot dusver werd verwacht.

De WKK-regeling (Warmte Kracht Koppeling) in de MEP blijft voor 2006 bestaan. Voor deze regeling wordt jaarlijks bekeken of er ondersteuning nodig is en voor 2006 is dat dus het geval. Volgens Wijn is het vervolgens aan een nieuw kabinet om te bekijken of er een subsidieregeling voor nieuw te bouwen WKK-installaties komt.

MEP was in 2003 in het leven geroepen om de duurzaamheid van de Nederlandse elektriciteitsproductie te verbeteren. Omdat de productie van duurzame elektriciteit duurder is dan de conventionele elektriciteitsopwekking met kolen of gascentrales werden de meerkosten gesubsidieerd.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van Economische Zaken

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.